« 2Moj 8:14 2 Księga Mojżeszowa 8:15 2Moj 8:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA widząc opięć farao, iże mu było dano otpoczynienie, obciąży serce swe i nie uposłucha jich, jakoż był Pan przykazał.
2.WUJEK.1923A widząc Pharao, że dano odpoczynek, obciążył serce swe: i nie usłuchał ich, jako Pan przykazał.
3.GDAŃSKA.1881A widząc Farao, że miał wytchnienie, obciążył serce swoje, i nie usłuchał ich, jako był powiedział Pan.
4.GDAŃSKA.2017Gdy faraon zauważył, że nadeszło wytchnienie, zatwardził swoje serce i nie posłuchał ich, jak PAN zapowiedział.
5.CYLKOW(8:11) A widząc Faraon, że stała się ulga, utwierdził serce swoje i nie usłuchał ich, jako był powiedział Wiekuisty.
6.KRUSZYŃSKIA widząc faraon, że nastąpiła przerwa, zatwardził swoje serce i nie słuchał ich, jak mówił Bóg.
7.MIESESGdy Faraon widział, iż nastąpiła ulga, uczynił serce swoje zatwardziałem i nie usłuchał ich – tak, jak Wiekuisty rzekł.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy faraon zauważył, że ustąpił ucisk, serce jego stało się twarde: nie usłuchał Mojżesza i Aarona, jak to Pan zapowiedział.
9.BRYTYJKAA faraon, widząc, że nastała ulga, zaciął się w sercu swoim i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział.
10.POZNAŃSKA(8:11) Gdy zaś faraon zobaczył, że nastała ulga, zatwardził swoje serce i nie posłuchał ich, jak to przepowiedział Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAKiedy faraon stwierdził, że klęska już minęła znów zamknął swoje serce i nie usłuchał [głosu Mojżesza], tak jak to Jahwe przepowiedział.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:11) Ale faraon widząc, że nastąpiła ulga, uczynił twardym swoje serce oraz ich nie usłuchał, jak zapowiedział WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITFaraon natomiast, gdy zauważył, że nastała ulga, znów stał się nieprzejednany i nie posłuchał ich - tak zresztą, jak zapowiedział PAN.