« 2Moj 8:1 2 Księga Mojżeszowa 8:2 2Moj 8:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa pakli nie będziesz chcieć wypuścić, toć ja zarażę wszytki kraje twe żabami
2.WUJEK.1923A jeźli nie będziesz chciał puścić, oto ja zarażę wszystkie granice twe żabami.
3.GDAŃSKA.1881Ale jeźli ty nie będziesz chciał puścić, oto, Ja zarażę wszystkie granice twoje żabami.
4.GDAŃSKA.2017A jeśli będziesz się wzbraniał wypuścić go, oto dotknę żabami wszystkich twoich granic.
5.CYLKOW(7:27) A jeżeli wzbraniasz się uwolnić, oto Ja porażę całe państwo twoje żabami.
6.KRUSZYŃSKIJeśli ty nie dasz zezwolenia na wyjście, oto ja dotknę wszystkie granice twoje żabami.
7.MIESESA jeżeli będziesz wzbraniał się zwolnić, porażę Ja oto całe państwo twoje żabami.
8.TYSIĄCL.WYD5A jeżeli ich nie wypuścisz, to dotknę cały kraj twój plagą żab.
9.BRYTYJKABo jeżeli nie zechcesz go wypuścić, to Ja dotknę cały twój kraj plagą żab.
10.POZNAŃSKA(7:27) Jeżeli jednak będziesz się wzbraniał ich wypuścić, wtedy Ja utrapię żabami cały twój kraj.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli nie pozwolisz im wyjść, sprowadzę na cały kraj plagę żab.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:27) A jeżeli wzbraniasz się go uwolnić, oto Ja porażę całe twoje państwo znanymi wam żabami.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak odmówisz jego wypuszczenia, Ja zaraz uderzę cały twój kraj plagą żab.