« 2Moj 8:22 2 Księga Mojżeszowa 8:23 2Moj 8:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPołożę rozdzielenie miedzy ludem mym a miedzy ludem twym a za jutra będzie to znamię”.
2.WUJEK.1923I uczynię przedział między ludem moim, a ludem twoim: jutro ten znak będzie.
3.GDAŃSKA.1881I położę znak odkupienia między ludem moim i między ludem twoim; jutro będzie znak ten.
4.GDAŃSKA.2017Oddzielę znakiem odkupienia mój lud od twojego ludu. Jutro ten znak nastąpi.
5.CYLKOW(8:19) I uczynię przedział między ludem Moim, a ludem twoim. Jutro stanie się znak ten!"
6.KRUSZYŃSKIUczynię rozdział pomiędzy ludem moim, a ludem twoim; jutro ten znak spełni się".
7.MIESESJa dokonam przedziału pomiędzy ludem Moim a ludem twoim. Jutro stanie się ten znak”.
8.TYSIĄCL.WYD5I zrobię różnicę między ludem moim a ludem twoim. Jutro ukaże się ten znak.
9.BRYTYJKAUczynię też różnicę między ludem moim i między ludem twoim; jutro ukaże się ten znak.
10.POZNAŃSKA(8:19) Uczynię zatem przedział pomiędzy moim a twoim ludem. Jutro dokona się ten znak".
11.WARSZ.PRASKAUczynię bardzo wyraźny przedział między moim a twoim ludem. Ten znak ukaże się już jutro.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:19) Tak uczynię rozdział pomiędzy Moim ludem a twoim ludem. Jutro ten znak się stanie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDokonam więc rozróżnienia pomiędzy ludem moim i twoim - jutro nastąpi ten znak.