« 2Moj 8:26 2 Księga Mojżeszowa 8:27 2Moj 8:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPDrogę trzech dni mamy jić na puszczą a tu ofierować będziemy Panu Bogu naszemu, jakoż jest nam przykazał”.
2.WUJEK.1923Trzy dni drogi pójdziemy na puszczą: a ofiarować będziemy Panu, Bogu naszemu, jako nam przykazał.
3.GDAŃSKA.1881Drogę trzech dni pójdziemy na puszczą, i ofiarować będziemy Panu Bogu naszemu, jako nam rozkaże.
4.GDAŃSKA.2017Pójdziemy w trzy dni drogi na pustynię i złożymy ofiarę PANU, naszemu Bogu, jak nam rozkaże.
5.CYLKOW(8:23) Drogą trzech dni pójdziemy do pustyni, i ofiarować będziemy Wiekuistemu Bogu naszemu, jako rozkaże nam."
6.KRUSZYŃSKIUdamy się w podróż trzydniową na pustynię i złożymy ofiarę dla Jahwe, Boga naszego, jako nam powiedział".
7.MIESESDrogę trzech dni pójdziem w pustyni i tam będziemy ofiarować Bogu naszemu Wiekuistemu, – tak, jak On przykaże nam”.
8.TYSIĄCL.WYD5Pójdziemy na pustynię, o trzy dni drogi, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, jak nam to przykazał.
9.BRYTYJKAChcemy odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, tak jak nam powiedział.
10.POZNAŃSKA(8:23) My chcemy odejść o trzy dni drogi na pustynię i złożyć [tam] ofiary Jahwe, swemu Bogu, jak nam to polecił.
11.WARSZ.PRASKAChcemy udać się w trzydniową wędrówkę na pustynię i tam złożyć Jahwe, naszemu Bogu, ofiarę zgodnie z Jego poleceniem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:23) Pójdziemy przez trzy dni drogą do pustyni i tam złożymy ofiary naszemu Bogu, WIEKUISTEMU, jak nam rozkaże.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITChcemy udać się w trzydniową wędrówkę na pustynię i tam złożyć ofiarę PANU, naszemu Bogu, tak jak nam polecił.