« 2Moj 8:2 2 Księga Mojżeszowa 8:3 2Moj 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi wyrzucą rzeki żaby z siebi❬e❭, ktoreż to w❬y❭lazą a wnidą do domu twego a w komorę, a w łoże twe, a na twą pościelą, a w domy sług twych, a i miedzy lud twoj, a ❬w❭ ogniska twe i na twe karmie,
2.WUJEK.1923I wykipi rzeka żaby, które wylazą i wnidą do domu twego, i do komory łóżka twego, i na pościel twoję, i do domów sług twoich, i na lud twój, i do pieców twoich, i w ostatki potraw twoich,
3.GDAŃSKA.1881I wyda rzeka żaby, które wylezą i wnijdą do domu twego, i do komory łoża twego, i na pościel twoję, i do domu sług twoich, i między lud twój, i do pieców twoich, i w dzieże twoje.
4.GDAŃSKA.2017Rzeka zaroi się od żab, które wypełzną i wedrą się do twego domu, do twej sypialni, na twoje łoże, do domu twoich sług, między twój lud, do twoich pieców i w twoje dzieże.
5.CYLKOW(7:28) I zaroi się rzeka żabami, i wylezą i wnijdą do domu twojego i do pokoju sypialnego twego, i na łoże twoje, i do domu sług twoich, i między lud twój, i do pieców twoich i do dzież twoich;
6.KRUSZYŃSKII zaroi się rzeka od żab; wyjdą i wejdą do twego domu, do pokoju, do sypialni twej i na łóżko twoje; do domu sług twoich, do ludu twego, do pieców twoich i do dzierz twoich;
7.MIESESRzeka zaroi się się żabami, a one będą wychodzić i wnijdą do domu twojego, do komnaty twej sypialnej i na łoże twoje, do domu sług twoich i między lud twój, do pieców twoich i do dzież twoich.
8.TYSIĄCL.WYD5Nil zaroi się od żab. Wejdą do pałacu twego, do sypialni twojej, do łoża twego, do domów sług twoich i ludu twego, jak również do twoich pieców i do dzież twoich.
9.BRYTYJKANil zaroi się od żab, które wyjdą z rzeki i wejdą do pałacu twego i do sypialni twojej, i na łoże twoje, i do domu sług twoich, i między lud twój, i do pieców twoich, i do dzież twoich;
10.POZNAŃSKA(7:28) Nil zaroi się żabami; powychodzą one i wejdą do twego domu, aż do twej sypialni, nawet do twego łoża. Także do domu twojej służby i twego ludu, nawet do twoich pieców i do dzieży z ciastem.
11.WARSZ.PRASKAWody Nilu zaroją się od żab, które zaczną wychodzić z rzeki i przedostaną się do twojego domu, do twojej sypialni, do twojego łoża, a także do domostw twoich sług i całego ludu; będą w paleniskach, w naczyniach na potrawy,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:28) Więc rzeka zaroi się żabami; wyjdą i wejdą do twego domu, do twojego pokoju sypialnego, na twe łóżko, do domu twoich sług, między twój lud, do twoich pieców i twych mis.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNil zaroi się od żab. Wypełzną one z niego i wejdą do twojego pałacu, do twojej sypialni, wskoczą na twoje łóżko. Wejdą też do domu twoich sług, pomiędzy twój lud, do twoich pieców i do twoich dzież.