« 2Moj 8:8 2 Księga Mojżeszowa 8:9 2Moj 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze Mojżesz ku faraonowi: „Ustaw mi czas, gdy modlić sie będę za cię Panu i za sługi twe, i za lud twoj, aby były odegnany żaby od ciebie i od domu twego, i od sług twych, i od luda twego, a jedno aby w rzece ostały”.
2.WUJEK.1923I rzekł Mojżesz do Pharaona: Postanów mi czas, kiedy się mam modlić za cię, i za sługi twoje, i za lud twój, aby były odpędzone żaby od ciebie, i od domu twego, i od sług twoich, i od ludu twego: a tylko w rzece zostały.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Mojżesz do Faraona: Poczczę cię tem, a powiedz, kiedy się modlić mam za cię, i za sługi twoje, i za lud twój, aby wytracone były żaby od ciebie, i z domów twoich, a tylko w rzece zostały.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz odpowiedział faraonowi: Dam ci ten zaszczyt. Powiedz, kiedy mam się modlić za ciebie, za twoje sługi i za twój lud, aby wyginęły żaby u ciebie i w twoich domach, a zostały tylko te w rzece.
5.CYLKOW(8:5) I rzekł Mojżesz do Faraona: "Rozkaż mi, na kiedy pomodlić się mam za ciebie, i za sługi twoje i za lud twój, aby wytępić żaby od ciebie i z domów twoich, aby tylko w rzece zostały."
6.KRUSZYŃSKIRzekł Mojżesz do faraona: "Okaż mi życzenie, kiedy mam się wstawić za tobą, za sługami twoimi i za ludem twoim, aby usunął Bóg żaby od ciebie, od domu twojego, sług twoich i ludu twego, aby pozostały tylko w rzece?"
7.MIESESNato rzekł Mojżesz do Faraona: „Rozkaż mi, na kiedy mam pomodlić się dla ciebie, dla sług twoich i dla ludu twego, ażeby zgładzić żaby te od ciebie i z domów twoich, ażeby pozostały tylko w Rzece”.
8.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział Mojżesz faraonowi: Powiedz mi, kiedy mam prosić za ciebie, za twoje sługi i za lud twój, by Pan oddalił żaby od ciebie i od domów twoich, aby pozostały tylko w Nilu.
9.BRYTYJKAI rzekł Mojżesz do faraona: Racz mi powiedzieć, kiedy mam się wstawić za tobą i za sługami twymi, i za ludem twoim, aby wyginęły żaby u ciebie i w pałacach twoich, a pozostały tylko w Nilu.
10.POZNAŃSKA(8:5) Wtedy Mojżesz rzekł do faraona: - Bądź mi łaskaw [i powiedz], na kiedy mam ubłagać dla ciebie, dla twych służebnych i twego ludu, aby żaby zostały oddalone od ciebie i twoich domostw i by pozostały tylko w Nilu?
11.WARSZ.PRASKARzekł na to Mojżesz do faraona: Dobrze! Powiedz tylko, kiedy mam zwrócić się do Jahwe, aby uwolnił ciebie, twoje sługi i cały twój naród od plagi żab, aby je wyprowadził także z waszych domów, a pozostawił jedynie w wodach Nilu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:5) A Mojżesz powiedział do faraona: Rozkaż mi, na kiedy mam się pomodlić za ciebie, za twoje sługi i za twój lud, by wytępić żaby od ciebie oraz z twych domów, i by zostały tylko w rzece.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz zapytał: Powiedz, kiedy mam się wstawić za tobą, za twoimi sługami i ludem, aby uwolnić od żab ciebie i twoje pałace, tak by żaby zostały tylko w Nilu?