« Efe 5:9 List do Efezjan 5:10 Efe 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:10c) doznawając co jest lubo Bogu.
2.WUJEK.1923Doświadczając, co jest wdzięcznego Bogu:
3.RAKOW.NTDoświadczając co jest przyjemnego Panu.
4.GDAŃSKA.1881Obierając to, co by się podobało Panu;
5.GDAŃSKA.2017Badając to, co podoba się Panu;
6.JACZEWSKIBaczcie na to, co się Bogu podoba.
7.SYMONDoznawajcie, co miłem jest Bogu:
8.DĄBR.WUL.1973Ćwiczcie się w tym, co miłe jest Bogu,
9.TYSIĄCL.WYD5Badajcie, co jest miłe Panu.
10.BRYTYJKADochodźcie tego, co jest miłe Panu
11.POZNAŃSKABaczcie na to, co jest miłe Panu.
12.WARSZ.PRASKAStarajcie się też zawsze o to, co miłe Panu,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uznawajcie to, co jest miłe Panu
14.EIB.BIBLIA.2016Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu.
15.TOR.NOWE.PRZ.Badajcie, co jest miłe Panu;