« Efe 5:29 List do Efezjan 5:30 Efe 5:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż członki jesteśmy ciała jego, z ciała jego i zkości jego.
2.WUJEK.1923Bo jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.
3.RAKOW.NTIż członkami jesteśmy ciała jego, z ciała jego, i z kości jego.
4.GDAŃSKA.1881Gdyżeśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego.
6.JACZEWSKIBo my jesteśmy członkami ciała Chrystusowego: ciałem z ciała jego, i kością z kości jego.
7.SYMONbośmy członkami ciała jego: z ciała jego i z kości jego.
8.DĄBR.WUL.1973Bo jesteśmy członkami ciała jego, z ciała i z kości jego.
9.TYSIĄCL.WYD5bo jesteśmy członkami Jego Ciała.
10.BRYTYJKAgdyż członkami ciała jego jesteśmy.
11.POZNAŃSKAMy zaś jesteśmy członkami Jego Ciała.
12.WARSZ.PRASKAWszyscy bowiem jesteśmy członkami Jego Ciała.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jesteśmy członkami jego ciała, z jego ciała wewnętrznego i z jego kości.
14.EIB.BIBLIA.2016Jesteśmy bowiem członkami Jego Ciała.
15.TOR.NOWE.PRZ.Bo jesteśmy członkami Jego ciała, z Jego ciała i z Jego kości.