« 1Sam 8:9 1 Księga Samuela 8:10 1Sam 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł tedy Samuel wszystkie słowa Pańskie do ludu, który był prosił króla u niego,
2.GDAŃSKA.1881A tak Samuel odniósł wszystkie słowa Pańskie do ludu, który go prosił o króla,
3.GDAŃSKA.2017I Samuel powiedział wszystkie słowa PANA do ludu, który go prosił o króla;
4.CYLKOWI tak powtórzył Samuel wszystkie słowa Wiekuistego ludowi, który zażądał króla od niego.
5.KRUSZYŃSKII opowiedział Samuel wszystkie słowa Boże ludowi, domagającemu się od niego króla.
6.TYSIĄCL.WYD5I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla.
7.BRYTYJKAI powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla.
8.POZNAŃSKASamuel oznajmił te wszystkie słowa Jahwe ludowi, który domagał się od niego króla.
9.WARSZ.PRASKALudowi, który domagał się ustanowienia króla, Samuel przekazał wszystko, co powiedział Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak Samuel powtórzył ludowi, który zażądał od niego króla, wszystkie słowa WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016Samuel przekazał ludowi, domagającemu się od niego króla, wszystkie te słowa PANA.