« 1Sam 8:13 1 Księga Samuela 8:14 1Sam 8:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pola téż wasze i winnice i oliwnice co najlepsze weźmie, i rozda sługom swoim.
2.GDAŃSKA.1881Pola też wasze, i winnice wasze, i oliwnice wasze co najlepsze pobierze, a rozda sługom swoim.
3.GDAŃSKA.2017Zabierze też wasze pola, winnice i sady oliwne, te najlepsze, i da swoim sługom.
4.CYLKOWNajprzedniejsze też pola i winnice i oliwnice wasze zabierze, a odda je sługom swoim.
5.KRUSZYŃSKIZabierze co najlepsze pola wasze, winnice wasze i oliwnice wasze, aby rozdać sługom swoim.
6.TYSIĄCL.WYD5Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom.
7.BRYTYJKANajlepsze wasze pola i winnice, i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom.
8.POZNAŃSKANajlepsze wasze pola, winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom.
9.WARSZ.PRASKAWasze najlepsze pola, winnice i gaje oliwne zabierze wam i odda swoim sługom.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także zabierze wasze najlepsze pola, winnice, oliwnice i odda je swoim sługom.
11.EIB.BIBLIA.2016Ponadto weźmie wasze najlepsze pola, winnice i oliwniki - i da swoim sługom.