« 1Sam 8:14 1 Księga Samuela 8:15 1Sam 8:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale i ze zboża waszego, i z dochodów winnic dziesięcinę brać będzie, aby dał rzezańcom i służebnikom swoim:
2.GDAŃSKA.1881Przytem z zasiewków waszych, i z winnic waszych będzie brał dziesięciny, i rozda je komornikom swoim, i sługom swoim.
3.GDAŃSKA.2017Z waszych zasiewów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i odda ją swoim urzędnikom i sługom.
4.CYLKOWNa wysiewy i na winobranie wasze nałoży dziesięcinę, a odda je dworzanom i sługom swoim.
5.KRUSZYŃSKINa zasiewy wasze i na winnice nałoży dziesięcinę, aby dać swoim dworzanom i sługom swoim.
6.TYSIĄCL.WYD5Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom.
7.BRYTYJKAZ waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom.
8.POZNAŃSKAZ waszych plonów i winnic pobierze dziesięcinę i przekaże swym dworakom i sługom.
9.WARSZ.PRASKABędzie ściągał dziesięciny z waszych zbiorów z pól i z winnic, rozdając je swoim nałożnicom i sługom.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nałoży dziesięcinę na wasze wysiewy i wasze winobranie oraz odda je dworzanom, i swoim sługom.
11.EIB.BIBLIA.2016Obłoży dziesięciną plony waszych pól i winnic, a to, co w ten sposób uzyska, przekaże swoim urzędnikom i dworzanom.