« 1Sam 8:15 1 Księga Samuela 8:16 1Sam 8:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sługi takież wasze i służebnice i młodzieńce co lepsze, i osły brać będzie, i obróci na robotę swoję.
2.GDAŃSKA.1881Także sługi wasze, i dziewki wasze, i młodzieńce wasze co najgrzeczniejsze będzie brał, i osły wasze pobierze, i obróci do roboty swojej.
3.GDAŃSKA.2017Weźmie również wasze sługi i służące oraz waszych najlepszych młodzieńców, a także wasze osły, i zatrudni w swojej pracy.
4.CYLKOWSługi wasze i służebnice i dobór młodzieży waszej i osły wasze zabierze, i zużytkuje przy gospodarstwie swojem.
5.KRUSZYŃSKIZabierze też sługi wasze i służebnice wasze i najlepszy dobór młodzieży, zarówno jak osły wasze, aby użyć do gospodarstwa swego.
6.TYSIĄCL.WYD5Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i obarczy pracą dla siebie.
7.BRYTYJKANajlepsze wasze sługi i służebnice, i najlepsze wasze bydło, i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce,
8.POZNAŃSKAPozabiera waszych niewolników i wasze niewolnice, wasze najlepsze woły i osły, by mu służyły.
9.WARSZ.PRASKABędzie wam zabierał wasze sługi i służebnice, najlepsze sztuki spośród waszych wołów i osłów i będzie ich używał do własnych potrzeb.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zabierze wasze sługi, służebnice, najlepszych z waszej młodzieży i wasze osły oraz zużytkuje przy swoim gospodarstwie.
11.EIB.BIBLIA.2016Wasze najlepsze sługi, służące, młodzież oraz osły zatrudni przy swoich pracach.