« 1Sam 8:16 1 Księga Samuela 8:17 1Sam 8:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z trzód téż waszych będzie brał dziesięcinę, a wy będziecie mu niewolnikami.
2.GDAŃSKA.1881Z bydła waszego dziesięcinę będzie brał, a wy będziecie niewolnikami jego.
3.GDAŃSKA.2017Pobierze dziesięcinę z waszych trzód, a wy będziecie jego sługami.
4.CYLKOWNa trzody wasze nałoży dziesięcinę, a wy sami będziecie sługami jego.
5.KRUSZYŃSKINa stada wasze nałoży dziesięcinę, a wy sami będziecie sługami jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami.
7.BRYTYJKAna wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi.
8.POZNAŃSKAPobierać będzie dziesięcinę z waszych stad i wy [sami] staniecie się jego sługami.
9.WARSZ.PRASKABędzie zabierał dziesiątą część z waszych stad, a wy sami staniecie się jego niewolnikami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy sami będziecie jego sługami.
11.EIB.BIBLIA.2016Pobierze dziesięcinę od waszych stad, a wy będziecie mu za sługi.