« 1Sam 8:17 1 Księga Samuela 8:18 1Sam 8:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będziecie wołać w on dzień przed obliczem króla waszego, któregoście sobie obrali: a nie wysłucha was Pan dnia onego, żeście sobie prosili króla.
2.GDAŃSKA.1881I będziecie wołać dnia onego dla króla waszego, którego sobie obierzecie, a nie wysłucha was Pan dnia onego.
3.GDAŃSKA.2017I będziecie wołać tego dnia z powodu waszego króla, którego sobie wybraliście, a PAN nie wysłucha was w tym dniu.
4.CYLKOWI będziecie wołali z powodu króla waszego, którego wybierzecie sobie, ale nie wysłucha was Wiekuisty dnia onego.
5.KRUSZYŃSKIBędziecie wołać w owym dniu z powodu króla waszego, któregoście sobie obrali, ale Bóg nie wysłucha was w owym dniui".
6.TYSIĄCL.WYD5Sami będziecie narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha.
7.BRYTYJKAA jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie.
8.POZNAŃSKAWówczas będziecie lamentować z powodu waszego króla, którego obraliście sobie sami, ale Jahwe nie wysłucha was wtedy.
9.WARSZ.PRASKAZ czasem zaczniecie jęczeć pod jarzmem króla, któregoście sobie sami wybrali, ale Jahwe nie będzie was słuchał.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będziecie wołali z powodu waszego króla, którego sobie wybierzecie, lecz tego dnia WIEKUISTY was nie wysłucha.
11.EIB.BIBLIA.2016A gdy któregoś dnia zaczniecie narzekać z powodu wybranego przez was króla, wówczas PAN was nie wysłucha.