« 1Sam 8:18 1 Księga Samuela 8:19 1Sam 8:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nie chciał lud usłuchać głosu Samuelowego, ale rzekli: Inaczéj nic: król bowiem będzie nad nami.
2.GDAŃSKA.1881Ale nie chciał lud usłuchać głosu Samuelowego; owszem mówili: Nic z tego; ale król niech będzie nad nami,
3.GDAŃSKA.2017Lud jednak nie chciał posłuchać głosu Samuela i mówił: Nie tak, ale niech będzie król nad nami;
4.CYLKOWNie chciał jednak lud słuchać rady Samuela, i zawołali: Nie, lecz król będzie nad nami!
5.KRUSZYŃSKINie chciał lud słuchać głosu Samuela i mówili: "Nie, lecz król niechaj będzie nad nami,
6.TYSIĄCL.WYD5Odrzucił lud radę Samuela i wołał: Nie, lecz król będzie nad nami,
7.BRYTYJKALud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: Nie tak, ale niech król będzie nad nami!
8.POZNAŃSKALud nie chciał wszakże słuchać głosu Samuela mówiąc: - Nie, niech będzie król nad nami,
9.WARSZ.PRASKAJednakże ludzie nie zważali na to, co mówił Samuel, tylko powtarzali z natarczywością: Nie, chcemy, żeby nami rządził król
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak lud nie chciał słuchać rady Samuela i zawołali: Nie; nad nami będzie król!
11.EIB.BIBLIA.2016Lud nie chciał jednak posłuchać głosu Samuela: To nic - powiedzieli. - Niech zapanuje nad nami król!