« 1Sam 8:19 1 Księga Samuela 8:20 1Sam 8:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A my téż będziemy jako wszystkie narody: a będzie nas król nasz sądził, i będzie wychodził przed nami, i będzie wiódł wojny nasze za nas.
2.GDAŃSKA.1881Abyśmy byli i my, jako i wszystkie narody; będzie nas sądził król nasz, a wychodząc przed nami, będzie odprawował wojny nasze.
3.GDAŃSKA.2017Abyśmy też byli jak wszystkie narody – aby nasz król sądził nas, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny.
4.CYLKOWAbyśmy byli i my jak wszystkie inne narody, i aby nas sądził król nasz, i aby przewodniczył nam a prowadził wojny nasze.
5.KRUSZYŃSKIa będziemy również my, jako wszystkie narody; król nasz będzie sądził nami, będzie przewodniczył nam i wojny nasze prowadził".
6.TYSIĄCL.WYD5abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny!
7.BRYTYJKAI my chcemy być takimi, jak wszystkie ludy, niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny!
8.POZNAŃSKAabyśmy byli również jak wszystkie narody: nasz król będzie nas sądził, będzie nam przewodził i będzie prowadził nasze wojny.
9.WARSZ.PRASKAi żebyśmy byli jak wszystkie inne narody. Król będzie rozsądzał nasze sprawy, będzie nam przewodził i prowadził nas na wojny.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abyśmy i my byli jak wszystkie inne narody i by nasz król nas sądził; aby nam przewodniczył oraz prowadził nasze wojny!
11.EIB.BIBLIA.2016Chcemy być jak wszystkie inne narody. Niech król rozstrzyga nasze sprawy, staje nam na czele i prowadzi nasze wojny.