« 1Sam 8:3 1 Księga Samuela 8:4 1Sam 8:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto zebrawszy się wszyscy starsi Izraelowi, przyszli do Samuela do Ramatha.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż zebrali się wszyscy starsi Izraelscy, i przyszli do Samuela do Ramaty,
3.GDAŃSKA.2017Zebrali się więc wszyscy starsi Izraela i przyszli do Samuela, do Rama;
4.CYLKOWZgromadzili się tedy wszyscy starsi Izraela i udali się do Samuela do Ramy.
5.KRUSZYŃSKIZebrali się wszyscy starsi Izraela i przybyli do Samuela do Rama;
6.TYSIĄCL.WYD5Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama.
7.BRYTYJKAZebrali się tedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela do Ramy
8.POZNAŃSKADlatego zebrali się wszyscy starsi Izraela, przyszli do Samuela do Rama
9.WARSZ.PRASKAZebrali się tedy starsi Izraela, przyszli do Samuela, który był w Rama,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zgromadzili się wszyscy starsi Israela i udali się do Samuela, do Ramath.
11.EIB.BIBLIA.2016Wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem i przyszli do Samuela do Ramy.