« 1Sam 8:4 1 Księga Samuela 8:5 1Sam 8:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekli mu: Otoś się ty zstarzał, a synowie twoi nie chodzą drogami twojemi: postanów nam króla, aby nas sądził, jako i wszystkie narody mają.
2.GDAŃSKA.1881I rzekli mu: Otoś się ty zstarzał, a synowie twoi nie chodzą drogami twojemi; przetoż postanów nam króla, aby nas sądził, jako je wszystkie narody mają.
3.GDAŃSKA.2017I powiedzieli mu: Oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów nam więc króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich narodów.
4.CYLKOWI rzekli do niego: Oto tyś się zestarzał, synowie zaś twoi nie postępują drogami twojemi; postanów tedy króla nad nami, aby nas sądził, jak to bywa u wszystkich narodów.
5.KRUSZYŃSKIi rzekli do niego: "Oto tyś się zestarzał, a synowie twoi nie chodzą twoimi drogami; ustanów nam teraz króla, aby rządził nami, jako mają wszystkie narody".
6.TYSIĄCL.WYD5Odezwali się do niego: Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami; ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów.
7.BRYTYJKAi rzekli do niego: Oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami, ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów.
8.POZNAŃSKAi powiedzieli mu: - Oto ty zestarzałeś się, a synowie twoi nie idą twym śladem. Ustanów nam teraz króla, by nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów.
9.WARSZ.PRASKAi powiedzieli mu tak: Ty sam już się zestarzałeś, a synowie twoi, niestety, nie chodzą twoimi drogami. Ustanów nam jakiegoś króla, żeby nami rządził, tak jak to jest u wszystkich innych narodów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym do niego powiedzieli: Oto ty się zestarzałeś, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami; ustanów więc, nad nami króla, aby nas sądził, jak to bywa u wszystkich narodów.
11.EIB.BIBLIA.2016Ty zestarzałeś się - zaczęli - a tymczasem twoi synowie nie postępują już tak, jak ty. Ustanów nam króla. Niech on rozstrzyga nasze sprawy, podobnie jak to się dzieje u innych narodów.