« 1Sam 8:6 1 Księga Samuela 8:7 1Sam 8:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do Samuela: Słuchaj głosu ludu we wszystkiem, o coć mówią; boć nie ciebie odrzucili, ale mnie, żebych nie królował nad nimi.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Pan do Samuela: Usłuchaj głosu ludu tego we wszystkiem, coć powiedzą; albowiem nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili, iżbym nie królował nad nimi.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do Samuela: Posłuchaj głosu tego ludu we wszystkim, co ci powiedzą, gdyż nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili, abym nie królował nad nimi.
4.CYLKOWWiekuisty jednak polecił Samuelowi: Usłuchaj głosu ludu we wszystkiem, czego żądają od ciebie! Albowiem nie tobą wzgardzili, lecz Mną wzgardzili, abym więcej nie panował nad nimi.
5.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do Samuela: "Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, o czym mówią do ciebie; nie tobą bowiem pogardzają, lecz mną pogardzają, bym nie królował nad nimi.
6.TYSIĄCL.WYD5A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą.
7.BRYTYJKAA Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi.
8.POZNAŃSKAi rzekł Jahwe do Samuela: - Usłuchaj głosu ludu we wszystkim, czego od ciebie zażąda, bo to nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili, [nie chcąc] bym był królem nad nimi.
9.WARSZ.PRASKAi oto, co mu powiedział Jahwe: Zgódź się na wszystko, co ci powiedzą owi ludzie [i wiedz], że oni odrzucają nie ciebie, lecz Mnie, i nie chcą, żebym nimi rządził.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak WIEKUISTY polecił Samuelowi: Usłuchaj we wszystkim głosu ludu; w tym, czego od ciebie żądają. Bowiem nie tobą wzgardzili – lecz Mną wzgardzili, bym więcej nad nimi nie panował.
11.EIB.BIBLIA.2016Ale PAN powiedział: Posłuchaj głosu ludu. Zrób, o co cię proszą, bo to nie tobą wzgardzili. Oni nie chcą, abym Ja był ich królem.