« 1Sam 8:8 1 Księga Samuela 8:9 1Sam 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy słuchaj głosu ich, a wszakże oświadcz się przed nimi, a opowiedz im prawo króla, który ma królować nad nimi.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz usłuchaj głosu ich, a wszakże oświadcz się jako najpilniej przed nimi, i oznajmij im prawo króla, który nad nimi ma królować.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc posłuchaj ich głosu, ale stanowczo ostrzeż ich i oznajmij im prawo króla, który będzie nad nimi panować.
4.CYLKOWOtóż teraz wysłuchaj głosu ich! Wszakże nie zaniedbuj ostrzedz ich usilnie, a oznajmić im prawo króla, który ma panować nad nimi.
5.KRUSZYŃSKIA teraz wysłuchaj ich głosu; wszakże nie zaniedbuj ostrzedz ich usilnie i opowiedz im prawo króla, który będzie królował nad nimi".
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować.
7.BRYTYJKAOtóż teraz usłuchaj ich głosu. Ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienie króla, który będzie nad nimi królował.
8.POZNAŃSKAMimo to ty usłuchaj ich głosu. Ale ostrzeż ich, ogłoś im prawo króla, który będzie nad nimi panował.
9.WARSZ.PRASKATeraz wysłuchaj ich, ale i nie omieszkaj przestrzec, mówiąc wyraźnie o prawach przysługujących królowi, który ma nad nimi panować.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto teraz wysłuchaj ich głosu! Jednak nie zaniedbaj usilnie ich ostrzec i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować.
11.EIB.BIBLIA.2016Ale teraz posłuchaj ich głosu. Uświadom im tylko wyraźnie, jakie wymagania postawi im król, który będzie nad nimi panował.