« Jan 11:1 Ewangelia Jana 11:2 Jan 11:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A była Marya co namazała pana olejkiem, i otarła nogi jego włosami swemi, tej brat Łazarz chorzał.
2.WUJEK.1923(A Marya była, która pomazała Pana maścią i utarła nogi jego włosy swojemi, któréj brat Łazarz chorował.)
3.RAKOW.NTA była Marya, która pomazała Pana maścią, i utarła nogi jego włosami swymi, której brat Łazarz chorował;
4.GDAŃSKA.1881(A to była ona Maryja, która pomazała Pana maścią, i ucierała nogi jego włosami swojemi, której brat Łazarz chorował.)
5.GDAŃSKA.2017A to była ta Maria, która namaściła Pana maścią i wycierała jego nogi swoimi włosami. Jej to brat, Łazarz, chorował.
6.SZCZEPAŃSKIA była to Marya, która namaściła Pana wonnym olejkiem, i obtarła Jego stopy włosami swoimi, i jej to brat Łazarz chorował.
7.GRZYM1936A Marja była tą, która namaściła Pana drogim olejkiem i otarła mu stopy własnemi włosami; i właśnie brat jej Łazarz był chory.
8.DĄBR.WUL.1973(A Maria była tą, która namaściła Pana wonnym olejkiem i otarła nogi jego włosami swymi: jej to brat Łazarz zachorował).
9.TYSIĄCL.WYD5Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował.
10.BRYTYJKAA była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował.
11.POZNAŃSKAByła to ta Maria, która skropiła Pana olejkiem i wytarła Jego nogi swoimi włosami. Właśnie jej brat Łazarz chorował.
12.WARSZ.PRASKATo właśnie ta Maria namaściła Pana olejkiem i swoimi włosami otarła Jego nogi. Chory Łazarz był jej bratem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Maria, której brat Łazarz chorował, była tą, która namaściła Pana wonnym olejkiem oraz wytarła jego stopy swoimi włosami.
14.EIB.BIBLIA.2016Chodzi o tę Marię, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła Jego stopy swoimi włosami. To właśnie jej brat Łazarz chorował.
15.TOR.NOWE.PRZ.A była to ta Maria, która namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła Jego stopy swoimi włosami; jej to brat Łazarz chorował.