« Jan 11:20 Ewangelia Jana 11:21 Jan 11:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekła przeto Martha ku Jesusowi: Panie, gdybyś był tu, brat mój nie byłby umarł.
2.WUJEK.1923Rzekła tedy Martha do Jezusa: Panie! byś tu był, nie umarłby był brat mój.
3.RAKOW.NTRzekła tedy Marta do Jezusa: Panie, byś był tu był, brat mój nie umarłby był;
4.GDAŃSKA.1881I rzekła Marta do Jezusa: Panie! byś tu był, nie umarłby był brat mój.
5.GDAŃSKA.2017I powiedziała Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
6.SZCZEPAŃSKIMarta więc odezwała się do Jezusa: Panie! gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój;
7.GRZYM1936I rzekła Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój.
8.DĄBR.WUL.1973Rzekła tedy Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój,
9.TYSIĄCL.WYD5Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
10.BRYTYJKARzekła więc Marta do Jezusa: Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój.
11.POZNAŃSKAMarta więc rzekła do Jezusa: - Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł,
12.WARSZ.PRASKARzekła tedy Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Marta powiedziała do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat.
14.EIB.BIBLIA.2016Marta natomiast zwróciła się do Jezusa: Panie! Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
15.TOR.NOWE.PRZ.Marta więc powiedziała do Jezusa: Panie! Gdybyś tutaj był, mój brat by nie umarł.