« Jan 11:31 Ewangelia Jana 11:32 Jan 11:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto Maria jako skoro przyszła gdzie był Jezus, ujrzawszy ji, padła mu do nóg, mówiąc mu: Panie, jeślibyś był tu, nie umarłby był brat mój.
2.WUJEK.1923Marya tedy, gdy przyszła, kędy był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do nóg jego i rzekła mu: Panie! byś tu był, nie umarłby był brat mój.
3.RAKOW.NTMarya tedy, gdy przyszła, kędy był Jezus, ujźrzawszy go, przypadła mu do nóg, mówiąc mu: Panie, byś był tu był, nie umarłby był mój brat.
4.GDAŃSKA.1881Ale Maryja, gdy tam przyszła, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do nóg jego i rzekła: Panie! byś tu był, nie umarłby był brat mój.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała go, przypadła mu do nóg i powiedziała: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
6.SZCZEPAŃSKIGdy zatem Marya przyszła, gdzie był Jezus, i zobaczyła Go, padła Mu do nóg, mówiąc doń: Panie! gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój.
7.GRZYM1936Marja zaś, gdy przybyła na miejsce, gdzie był Jezus i zobaczyła go, padając mu do nóg, zawołała: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój.
8.DĄBR.WUL.1973Maria zaś, gdy przybyła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go padła mu do stóp i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój.
9.TYSIĄCL.WYD5A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
10.BRYTYJKALecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat.
11.POZNAŃSKAKiedy więc Maria doszła do Jezusa i ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc: - Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
12.WARSZ.PRASKAMaria zaś, gdy przybyła na miejsce, gdzie znajdował się Jezus, i gdy zobaczyła Go, upadła Mu do nóg i powiedziała: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Maria, gdy przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do jego nóg, mówiąc mu: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
14.EIB.BIBLIA.2016Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus, i zobaczyła Go, upadła Mu do nóg ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
15.TOR.NOWE.PRZ.Gdy więc Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, widząc Go, upadła do Jego stóp i powiedziała do Niego: Panie! Gdybyś tutaj był, mój brat by nie umarł.