« Jan 11:35 Ewangelia Jana 11:36 Jan 11:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówili przeto Judowie: Oto jako ji miłował.
2.WUJEK.1923Mówili tedy Żydowie: Oto jako go miłował.
3.RAKOW.NTMówili tedy Żydowie: Oto jako go miłował.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekli Żydowie: Wej! jakoć go miłował.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Żydzi powiedzieli: Patrzcie, jak go miłował.
6.SZCZEPAŃSKIJudejczycy tedy mówili: Patrzcie, jak go miłował!
7.GRZYM1936I mówili Żydzi: Patrzcie, jak go kochał.
8.DĄBR.WUL.1973Mówili tedy Żydzi: Oto jak go miłował.
9.TYSIĄCL.WYD5Żydzi więc mówili: Oto jak go miłował!
10.BRYTYJKARzekli więc Żydzi: Patrz, jak go miłował.
11.POZNAŃSKAMówili więc Judejczycy: - Jak On go miłował!
12.WARSZ.PRASKAWtedy rzekli Żydzi: Patrzcie, jak On go miłował!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Żydzi mówili: Oto jak go kochał.
14.EIB.BIBLIA.2016A Żydzi zaczęli komentować: Patrzcie, jak go kochał.
15.TOR.NOWE.PRZ.Żydzi powiedzieli więc: Patrzcie, jak go miłował.