« Jan 11:37 Ewangelia Jana 11:38 Jan 11:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus zaś oborzywszy się w sobie szedł do grobu; a był grób w jaskini, a kamień był nałożon na niej.
2.WUJEK.1923Jezus tedy rozrzewniwszy się zaś sam w sobie, przyszedł do grobu. A była jaskinia, a kamień na niéj był położony.
3.RAKOW.NTJezus tedy zasię rozrzewniwszy się sam w sobie, przychodzi do grobu. A była jaskinia, i kamień położony na niej.
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus zasię rozrzewniwszy się sam w sobie, przyszedł do grobu; a była jaskinia, a kamień był położony na niej.
5.GDAŃSKA.2017Jezus zaś ponownie się rozrzewnił i przyszedł do grobu. Była to jaskinia, a u jej wejścia był położony kamień.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus ponownie się rozrzewnił w Sobie, i zbliżył się do grobu; a była to jaskinia, i kamień ją zamykał.
7.GRZYM1936Jezus znowu się rozrzewnił i tak przybył do grobu. A grób był w grocie, przy której kamień położono
8.DĄBR.WUL.1973A Jezus, rozrzewniwszy się ponownie, przybył do grobu. A była to pieczara i kamień był na niej położony.
9.TYSIĄCL.WYD5A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
10.BRYTYJKAJezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu; była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień.
11.POZNAŃSKAJezus więc ponownie wstrząśnięty przychodzi do grobu. Była to jaskinia, a zamykał ją kamień.
12.WARSZ.PRASKAJezus zaś, ponownie wzruszony do głębi, przyszedł do grobu, który miał kształt jaskini zamkniętej od zewnątrz kamieniem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jezus, znowu wstrząśnięty w sobie, przychodzi do grobowca. A był on jaskinią oraz był do niej przyłożony kamień.
14.EIB.BIBLIA.2016Jezus znów westchnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota. Wejście zamykał kamień.
15.TOR.NOWE.PRZ.Jezus więc ponownie wstrząśnięty wewnątrz, przyszedł do grobowca; a była to grota, a kamień był położony na niej.