« Jan 11:53 Ewangelia Jana 11:54 Jan 11:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale Jesus już się niejawnie przechadzał między Judmi, ale poszedł (z onąd) do krainy blisko pustynie, do Efraima rzeczonego miasta, i tam mieszkał z uczniami swemi.
2.WUJEK.1923Jezus tedy już nie chodził jawnie między Żydy, ale odszedł do krainy blizko pustyni, do miasta, które zowią Effrem, i tam mieszkał z uczniami swymi.
3.RAKOW.NTJezus tedy więcej się jawnie nie przechadzał między Żydy, ale odszedł ztamtąd do krainy, która jest blisko puszczej, do miasta Efraimem nazwanego; i tam się zabawił z uczniami swymi.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus już nie chodził jawnie między Żydami, ale stamtąd odszedł do krainy, która jest blisko puszczy, do miasta, które zowią Efraim, i tamże mieszkał z uczniami swoimi.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus już nie chodził jawnie wśród Żydów, ale odszedł stamtąd do krainy, która leży w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam mieszkał ze swoimi uczniami.
6.SZCZEPAŃSKIJezus zatem nie występował już publicznie wśród Judejczyków, ale odszedł <stamtąd> w okolicę blizką pustyni, do miasteczka, zwanego Efrem, i przebywał tam wraz z uczniami {swymi}.
7.GRZYM1936To też Jezus nie przebywał już jawnie wśród Żydów, ale usunął się do miejscowości w pobliżu puszczy, do miasta Efrem, gdzie zatrzymał się z uczniami swymi.
8.DĄBR.WUL.1973Jezus zatem nie chodził już jawnie między Żydami, ale odszedł w okolicę w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efrem, i przebywał tam z uczniami swymi.
9.TYSIĄCL.WYD5Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.
10.BRYTYJKAJezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał wraz z uczniami.
11.POZNAŃSKAJezus więc już nie nauczał jawnie wśród Judejczyków, ale odszedł stamtąd w okolicę sąsiadującą z pustynią, do miasta o nazwie Efraim. I przebywał tam z uczniami.
12.WARSZ.PRASKAOd tego czasu Jezus nie pokazywał się już publicznie wśród Żydów, lecz oddalił się stamtąd w okolice pustynne, do miasteczka zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus nie chodził już otwarcie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy blisko pustkowia, do miasta nazwanego Efraim i tam przebywał ze swoimi uczniami.
14.EIB.BIBLIA.2016Dlatego Jezus nie chodził już wśród Żydów jawnie, ale odszedł stamtąd w okolice pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał wraz z uczniami.
15.TOR.NOWE.PRZ.Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy, która jest blisko pustyni, do miasta, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swoimi uczniami.