« Jan 11:7 Ewangelia Jana 11:8 Jan 11:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówią mu uczniowie: Rabbi, teraz cię szukali ukamionować Judowie, a zaś tam idziesz?
2.WUJEK.1923Rzekli mu uczniowie: Rabbi! teraz chcieli cię Żydowie ukamionować, a zasię tam idziesz?
3.RAKOW.NTMówią mu uczniowie: Rabbi, teraz szukali cię ukamionować Żydowie, a zasię idziesz tam?
4.GDAŃSKA.1881Rzekli mu uczniowie: Mistrzu! teraz szukali Żydowie, jakoby cię ukamionowali, a zasię tam idziesz?
5.GDAŃSKA.2017Uczniowie mu powiedzieli: Mistrzu, Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować, a znowu tam idziesz?
6.SZCZEPAŃSKIUczniowie odpowiadają Mu: Mistrzu! Dopiero co Judejczycy chcieli Cię ukamienować, i znowu tam się udajesz?
7.GRZYM1936Mówią mu na to uczniowie: Mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu tam idziesz?
8.DĄBR.WUL.1973Rzekli mu uczniowie: Nauczycielu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu tam idziesz?
9.TYSIĄCL.WYD5Rzekli do Niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?
10.BRYTYJKARzekli do niego uczniowie: Mistrzu! Dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść?
11.POZNAŃSKAMówią Mu uczniowie: - Rabbi, dopiero co Judejczycy chcieli Cię ukamienować i znowu tam idziesz?
12.WARSZ.PRASKARzekli na to uczniowie: Nauczycielu, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów chcesz tam iść?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówią mu uczniowie: Rabbi, teraz Żydzi chcieli cię ukamienować i znowu tam idziesz?
14.EIB.BIBLIA.2016Uczniowie zauważyli: Mistrzu! Dopiero co Żydzi próbowali Cię ukamienować, a Ty znów tam idziesz?
15.TOR.NOWE.PRZ.Uczniowie powiedzieli do Niego: Rabbi! Dopiero co Judejczycy usiłowali Cię ukamienować, a Ty ponownie tam idziesz?