« Psal 75:10 Księga Psalmów 76:1 Psal 76:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(75:1) Znan w Żydowstwie Bog, w Israhel wielikie imię jego.
2.PS.PUŁAWSKIDawidow (sic!). (75:1) Znan w Żydowstwie Bog, w Israhel wielikie imię jego.
3.WUJEK.1923(76:1) Na koniec, w Hymnach, Psalm Asaphowi, pieśń na Assyryjczyki. (76:2) Znajomy Bóg w Judzie: w Izraelu wielkie imię jego.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot, psalm i pieśń Asafowi. (76:2) Znajomy jest Bóg w Judzkiej ziemi, w Izraelu wielkie imię jego.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, na Neginot. Psalm i pieśń Asafa. Bóg znany jest w Judzie, jego imię jest wielkie w Izraelu.
6.PS.BYCZ.1854(76:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania na-lutniach, Psalm Asafa, Spiéw. (76:2) Znanym, w-Judei, Bóg; w-Izraelu, wielkiém Imię-Jego.
7.GÖTZE.1937(76:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Na strunach. Psalm Asafa. Pieśń. (76:2) Znany jest Bóg w Judzie, w Izraelu wielkie jest imię Jego;
8.CYLKOW(76:1) Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu smyczkowych instrumentów. Pieśń Asafa, śpiew. (76:2) Poznany w Judei Pan; w Izraelu wielkiém imię Jego.
9.KRUSZYŃSKI(76:1) Przełożonemu chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm Asafa. Pieśń. (76:2) Znany jest Bóg u Judy - w Izraelu wielkie jest imię Jego.
10.ASZKENAZY (76:1) Dyrygentowi muzycznemu. - Pieśń Asafa do śpiewu. (76:2) Rozpoznan w Judzie Bóg, w Izraelu wielkiem Jego imię.
11.SZERUDA(76:1) Przewodnikowi śpiewu z grą na strunach; psalm Asafa, pieśń. (76:2) Bóg znany jest w judzkiej ziemi, imię Jego jest wielkie w Izraelu.
12.TYSIĄCL.WYD1(75:1) Kierownikowi chóru. Na lutnie. Psalm. Asafowy. Pieśń. (75:2) Bóg dał się poznać wśród Judy, wielkie jest imię Jego w Izraelu.
13.TYSIĄCL.WYD5(76:1) Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Asafowy. Pieśń. (76:2) Bóg dał się poznać w Judzie, wielkie jest imię Jego w Izraelu.
14.BRYTYJKA(76:1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm Asafowy. Pieśń. (76:2) Bóg znany jest w Judzie, Imię jego jest wielkie w Izraelu.
15.POZNAŃSKA(76:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: na instrumenty strunowe; Psalm Asafa; pieśń. (76:2) Rozsławił się Bóg pośród Judy, wielkie jest Imię Jego w Izraelu.
16.WARSZ.PRASKA(76:1) Dla kierującego chórem. Na instrumenty strunowe. Psalm Asafa. Pieśń. (76:2) Bóg dał się poznać Judzie, wielkie jest Jego Imię w całym Izraelu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(76:1) Przewodnikowi chóru w towarzystwie instrumentów smyczkowych. Pieśń Asafa, śpiew. (76:2) Bóg jest poznany w Judei; Jego Imię jest wielkie w Israelu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(76:1) Dla prowadzącego chór. Na instrumenty strunowe. Psalm Asafa. Pieśń. (76:2) Cała Juda wie, kim jest Bóg, Jego imię jest wielkie w Izraelu.