« Rzym 12:9 List do Rzymian 12:10 Rzym 12:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Braterską miłością między sobą lubieżni. Czcią jeden drugiego uprzedzając.
2.WUJEK.1923Miłością braterstwa jedni drugich miłując, uczciwością jeden drugiego uprzedzając.
3.RAKOW.NTBraterską miłością jedni ku drugim chętliwie przychylni; uczciwością jedni drugie uprzedzając.
4.GDAŃSKA.1881Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością jedni drugich uprzedzając.
5.GDAŃSKA.2017Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku.
6.JACZEWSKIWzajemnie się miłujcie jako bracia; wzajemnie się poważajcie.
7.SYMONMiłujcie się nawzajem miłością braterską: w poważaniu wzajemnem jedni drugich uprzedzajcie.
8.DĄBR.WUL.1973Miłością braterską nawzajem się miłując, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzając.
9.DĄBR.GR.1961Miłością braterską nawzajem się miłujcie, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzając.
10.TYSIĄCL.WYD5W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie.
11.BRYTYJKAMiłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku,
12.POZNAŃSKAWe wzajemnej miłości braterskiej bądźcie serdeczni. We wzajemnym szacunku bądźcie uprzedzający.
13.WARSZ.PRASKAMiłujcie jedni drugich, bądźcie sobie życzliwi i jeden przed drugim okazujcie sobie nawzajem szacunek.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jedni do drugich przywiązani braterską miłością, jedni drugich uprzedzający szacunkiem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDarzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku.
16.TOR.NOWE.PRZ.Miłością braterską jedni drugich miłujcie czule, jedni drugich wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku.