« Rzym 12:14 List do Rzymian 12:15 Rzym 12:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Radujcie się z radującemi się. Płaczcie z płaczącemi.
2.WUJEK.1923Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi.
3.RAKOW.NTWeselcie się z weselącymi; a płaczcie z płaczącymi.
4.GDAŃSKA.1881Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi.
5.GDAŃSKA.2017Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą.
6.JACZEWSKIWeselcie się z tymi, którzy się weselą; płaczcie z płaczącymi.
7.SYMONWeselcie się z wesołymi: płaczcie z płaczącymi.
8.DĄBR.WUL.1973Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi.
9.DĄBR.GR.1961Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi.
10.TYSIĄCL.WYD5Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą.
11.BRYTYJKAWeselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi.
12.POZNAŃSKACieszcie się z tymi, którzy się cieszą, a płaczcie z tymi, którzy płaczą.
13.WARSZ.PRASKARadujcie się z tymi, którzy się radują, płaczcie z tymi, którzy płaczą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Radujcie się z radującymi się i płaczcie z płaczącymi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRadujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi.
16.TOR.NOWE.PRZ.Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi.