« Rzym 12:5 List do Rzymian 12:6 Rzym 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mając lepak darowania wedle łaski danej nam różne; choć proroctwo wedle miary wiary,
2.WUJEK.1923A mając dary wedle łaski, która nam jest dana, różne, bądź proroctwo, wedle przystosowania wiary;
3.RAKOW.NTA mając darowania wedle łaski, która dana jest nam, różne: choć proroctwo, aby było wedle sznuru wiary;
4.GDAŃSKA.1881Mając tedy różne dary według łaski, która nam jest dana; jeźli proroctwo, niech będzie według sznuru wiary;
5.GDAŃSKA.2017Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana: jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary;
6.JACZEWSKIMając przeto każdy z nas dane sobie z łaski Bożej dary, takowych używajmy i obowiązki do nich przywiązane wykonywajmy. Kto jest kaznodzieją, - niechaj tłumaczy prawdy wiary;
7.SYMONA mając dary, wedle użyczonej każdemu łaski różne, kto ma proroctwo, niech go używa według prawidła wiary:
8.DĄBR.WUL.1973A mamy dary według użyczonej nam łaski różne: bądź to proroctwo w zakresie wiary,
9.DĄBR.GR.1961A według użyczonej nam łaski mamy dary różne: bądź to proroctwo w zakresie wiary,
10.TYSIĄCL.WYD5Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [aby go stosować] zgodnie z wiarą;
11.BRYTYJKAA mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary;
12.POZNAŃSKAMamy zaś różne dary według udzielonej nam łaski; czy to dar proroctwa, którego należy używać zgodnie z zasadami wiary,
13.WARSZ.PRASKAKażdy też z racji udzielonej nam łaski posiada inny dar. Ci, co cieszą się darem przekazywania innym woli Bożej, powinni zeń korzystać zgodnie z zasadami wiary;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale według danej nam łaski, mamy różne dary czy to prorokowanie, według proporcji wiary;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITStosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary: czy to prorokowania - do głoszenia na miarę wiary;
16.TOR.NOWE.PRZ.Mamy więc różne dary łaski, według łaski nam darowanej: Czy to prorokowanie, to proporcjonalnie do wiary;