« 1Krn 7:9 1 Księga Kronik 7:10 1Krn 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem syn Adyhel Balam, ale synowie Balam: Hikus a Benijamin, a Aoch, a Chana, a Jotam, a Tarsys, a Chajizar.
2.WUJEK.1923A synowie Jadyel: Balan; a synowie Balan: Jehus i Benjamin i Aod i Chanana i Zethan i Tharsys i Ahisahar.
3.GDAŃSKA.1881A synowie Jedyjaelowi: Bilan; a synowie Bilanowi: Jehus, i Banjamin, i Ehod, i Chanaan, i Zetan, i Tarsys, i Achysachar.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jehusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
5.KRUSZYŃSKISyn Jediaela: Bilchan; synowie Bilchana: Jeusz, Beniamin, Echud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Ahiszahar:
6.TYSIĄCL.WYD5Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
7.BRYTYJKASynami Jediaela byli: Bilchan, a synami Bilchana Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
8.POZNAŃSKASynem Jediaela był Bilhan. Synami zaś Bilhana byli: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
9.WARSZ.PRASKASynem Jediaela był Bilhan, a synami Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś potomkami Jediaela byli: Bilhan; zaś synowie Bilhana to: Jeusza, Binjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszysz i Achiszachar.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSynem Jediaela był Bilchan, a synowie Bilchana to: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz, Achiszachar.