« 1Krn 7:13 1 Księga Kronik 7:14 1Krn 7:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem syn Manasse Ezryjel, ale nieślubna jego Syra urodziła Matyr, oćca Galaad.
2.WUJEK.1923A syn Manasse: Esryel: a nałożnica jego Syryanka urodziła Machyra, ojca Galaad.
3.GDAŃSKA.1881A synowie Manasesowi: Asryjel, którego mu urodziła Zona, (a założnica jego Syryjanka urodziła Machyra, ojca Galaadowego.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła mu żona (a jego nałożnica Aramejka urodziła Makira, ojca Gileada;
5.KRUSZYŃSKISynowie Manassesa: Azrijel. Jego nałożnica Syryjka urodziła Machira, który był ojcem Galaada.
6.TYSIĄCL.WYD5Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła drugorzędna jego żona, Aramejka. Urodziła ona Makira, ojca Gileada.
7.BRYTYJKASynami Manassesa byli: Asriel, którego urodziła jego nałożnica, Aramejka; urodziła też Machira, ojca Gileada.
8.POZNAŃSKASynami Manassego byli: Asriel, którego urodziła Aramejka - jego drugorzędna żona. Urodziła ona również Makira, który był ojcem Gileada.
9.WARSZ.PRASKASynem Manassesa był Asriel, którego urodziła nałożnica Manassesa, z pochodzenia Aramejka. Była ona również matką Makira, ojca Gileada.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synami Menaszy: Asriel, którego urodziła jego nałożnica, Aramejka; urodziła też Machira, ojca Gileata.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Manassesa to: Asriel, którego urodziła jego nałożnica Aramejka, urodziła ona Makira, ojca Gileada.