« 1Krn 7:39 1 Księga Kronik 7:40 1Krn 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWszytcy ci synowie Aser książęta rodzajem, wyborni a przesilni wojewody wojewod a liczba jich wieku, jiż to gotowi są ku boju, sześćnaćcie tysiącow.
2.WUJEK.1923Ci wszyscy synowie Aser, książęta rodów, przebrani i najmocniejsi wodzowie wodzów: a liczba ich ku bitwie sposobnych, dwadzieścia i sześć tysięcy.
3.GDAŃSKA.1881Ci wszyscy są synowie Aserowi, książęta domów rodzajów swych, wybrani i duży mężowie, przedniejsi z książąt, którzy policzeni są na wojnę do bitwy; poczet tych mężów dwadzieścia i sześć tysięcy.
4.GDAŃSKA.2017Ci wszyscy to synowie Aszera, naczelnicy rodów, wyborowi i dzielni wojownicy, pierwsi wśród książąt. Ich liczba spisana według rodowodu wynosiła dwadzieścia sześć tysięcy zdolnych do walki.
5.KRUSZYŃSKIWszyscy ci synowie Aszera byli przełożonymi domów patriarchalnych, wyróżnieni, waleczni, silni, przełożeni książąt, mężowie zapisani w swoich wykazach, w liczbie dwudziestu sześciu tysięcy, zbrojnie występujący na wojnie.
6.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy rodów, znamienici mężowie, dzielni wojownicy, główni wśród książąt, a według spisów liczyli w swoich rodowodach dwadzieścia sześć tysięcy wojska zdolnego do walki.
7.BRYTYJKAWszyscy ci synowie Asera, naczelnicy ojcowskich rodów, wyborowi waleczni rycerze, czołowi książęta, wciągnięci do rodowodów jako zastęp bojowy liczyli dwadzieścia sześć tysięcy mężów.
8.POZNAŃSKAWszyscy ci synowie Aszera byli naczelnikami rodów, mężami znakomitymi, dzielnymi wojownikami, najprzedniejszymi wśród książąt. Wymienionych w rodowodzie, zdolnych do walki mężów, było 26. 000.
9.WARSZ.PRASKAWszyscy ci potomkowie Asera byli naczelnikami rodów, szanowanymi [przez braci], dzielnymi wojownikami, najznakomitszymi wśród znakomitych [synów Asera]. Wszystkich owych mężów, zdolnych do noszenia broni na wypadek wojny, było, według ich spisów rodowych, dwadzieścia sześć tysięcy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci wszyscy byli potomkami Aszera, książętami domów swych ojców; wybrani i wielcy mężowie, przedniejsi z książąt, na wojnie policzeni do bitwy. Zaś zastęp tych mężów liczył dwadzieścia sześć tysięcy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCi wszyscy to synowie Aszera, naczelnicy rodów ojców, nadzwyczaj dzielni wojownicy, najważniejsi książęta, spisani w zastępie bojowym - liczba ich mężczyzn wynosiła dwadzieścia sześć tysięcy.