« Psal 105:11 Księga Psalmów 105:12 Psal 105:13 » 

1.WUJEK.1923Gdy byli w małéj liczbie, bardzo trocha, i obywatele ich:
2.GDAŃSKA.1881Kiedy ich był mały poczet, prawie mały poczet, a jeszcze w niej byli przychodniami.
3.GDAŃSKA.2017Kiedy ich było niewielu, nieliczni i obcy w niej.
4.GÖTZE.1937Kiedy byli jeszcze zliczalną gromadą, bardzo mało, i pielgrzymami w niej;
5.CYLKOWGdy byli garstką drobną, i nieliczni przychodnie w niéj.
6.KRUSZYŃSKIKiedy ich była mała liczba, gdy nieliczni i przychodniami byli w ziemi,
7.ASZKENAZY Gdy byli niemal w ograniczonej liczbie i w niej przybyszami.
8.SZERUDAGdy mały był ich poczet, nieliczni byli i obcy w niej.
9.TYSIĄCL.WYD1(104:12) Kiedy ich było niewielu, nieznacznych przychodniów w tym kraju,
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy ich było niewielu, nieliczni i obcy w niej,
11.BRYTYJKAGdy było ich jeszcze niewielu, Nieliczni i obcy w niej,
12.POZNAŃSKAgdy jeszcze była mała ich liczba, niewielu przychodniów bez znaczenia,
13.WARSZ.PRASKAKiedy była ich jeszcze niewielka liczba, mało ich było, wszyscy w obcym kraju,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.kiedy byli jeszcze drobną garstką, oraz byli w niej jako nieliczni przychodnie.
15.EIB.BIBLIA.2016A stało się to wtedy, gdy była ich garstka, Byli w niej nieliczni i obcy.