« Psal 105:12 Księga Psalmów 105:13 Psal 105:14 » 

1.WUJEK.1923I przechodzili od narodu do narodu, i z królestwa do innego ludu:
2.GDAŃSKA.1881Przechodzili zaiste od narodu do narodu, a z królestwa innego ludu;
3.GDAŃSKA.2017I wędrowali od narodu do narodu, z jednego królestwa do innego ludu;
4.GÖTZE.1937I kiedy wędrowali od narodu do narodu, z jednego królestwa do innego ludu.
5.CYLKOWA wędrowali od ludu do ludu, od królestwa do narodu innego.
6.KRUSZYŃSKIi gdy chodzili od narodu do narodu, od królestwa do narodu obcego,
7.ASZKENAZY I wędrowali od narodu do narodu, od królelestwa do ludu innego.
8.SZERUDAI wędrowali od ludu do ludu, z jednego królestwa do innego narodu.
9.TYSIĄCL.WYD1(104:13) i wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu,
10.TYSIĄCL.WYD5i wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu,
11.BRYTYJKAWędrowali wtedy od narodu do narodu, Z jednego królestwa do innego ludu.
12.POZNAŃSKAi wędrowali od ludu do ludu, z jednego królestwa do innego narodu.
13.WARSZ.PRASKAwędrując od ludu do ludu, od jednego królestwa do innego narodu,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wędrowali od ludu do ludu i od królestwa do innego narodu.
15.EIB.BIBLIA.2016Wędrowali wówczas od narodu do narodu, Od królestw do kolejnych ludów.