« Psal 105:15 Księga Psalmów 105:16 Psal 105:17 » 

1.WUJEK.1923I zawołał głodu na ziemię, i skruszył wszystko posilenie chleba.
2.GDAŃSKA.1881Gdy przywoławszy głód na ziemię, wszystkę podporę chleba pokruszył.
3.GDAŃSKA.2017Potem przywołał głód na ziemię i zniszczył cały zapas chleba.
4.GÖTZE.1937I sprowadził głód na ziemię i zniszczył wszelką nadzieję na chleb.
5.CYLKOWI powołał głód na ziemię, wszelką podporę pożywienia skruszył.
6.KRUSZYŃSKIGdy sprowadził głód na ziemię, wszystek zapas chleba pokruszył.
7.ASZKENAZY I zawezwał głód na ziemię, złamał wszystką chleba padporę.
8.SZERUDAI zesłał głód na ziemię, pozbawił wszelkich zasobow chleba.
9.TYSIĄCL.WYD1(104:16) Potem głód na ziemię przywołał; i odebrał cały zapas chleba.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem przywołał głód na ziemię i odebrał cały zapas chleba.
11.BRYTYJKAPrzywołał głód na ziemięI pozbawił wszelkich zasobów chleba.
12.POZNAŃSKAA kiedy sprowadził głód na ziemię i pozbawił oparcia, jakie daje chleb,
13.WARSZ.PRASKAWtedy sprowadził głód na całą ziemię i wyczerpały im się zapasy chleba.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przywołał też głód na ziemię oraz skruszył wszelką podporę pożywienia.
15.EIB.BIBLIA.2016A kiedy zesłał głód na ziemię, Kiedy uszczuplił zapasy chleba,