« Psal 105:20 Księga Psalmów 105:21 Psal 105:22 » 

1.WUJEK.1923Postanowił go panem domu swego: i książęciem wszystkiéj dzierżawy swojéj:
2.GDAŃSKA.1881Postanowił go panem domu swego, i książęciem nad wszystką dzierżawą swoją,
3.GDAŃSKA.2017Ustanowił go panem swego domu i władcą wszystkich swoich posiadłości;
4.GÖTZE.1937Ustanowił go panem nad domem swoim i władcą nad całą posiadłością swoją,
5.CYLKOWUczynił go panem domu swego i władcą w całéj dzierżawie swojéj.
6.KRUSZYŃSKIUczynił go panem swego domu i rządcą wszystkich majętności swych,
7.ASZKENAZY Uczynił go panem swojemu domowi i władcą nad wszystkim nabytkiem swym.
8.SZERUDAUstanowił go panem swego domu i władcą wszystkich swoich dóbr,
9.TYSIĄCL.WYD1(104:21) Ustanowił go panem nad swoim domem i księciem nad całą swą posiadłością,
10.TYSIĄCL.WYD5Ustanowił go panem nad swoim domem i władcą nad całą swoją posiadłością,
11.BRYTYJKAUstanowił go panem domu swego I włodarzem całego mienia swego,
12.POZNAŃSKAUczynił go panem domu swego, zarządcą wszystkich swych posiadłości,
13.WARSZ.PRASKAUstanowił go panem własnego domu i zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I uczynił go panem swojego domu oraz władcą w całej swojej dzierżawie.
15.EIB.BIBLIA.2016Następnie ustanowił go panem swego domu I władcą całego swego mienia.