« Psal 105:21 Księga Psalmów 105:22 Psal 105:23 » 

1.WUJEK.1923Aby ćwiczył książętą jego jako siebie samego: a starce jego mądrości nauczył.
2.GDAŃSKA.1881Aby władał i książętami jego według zdania duszy swojej, i starców jego mądrości nauczał.
3.GDAŃSKA.2017Aby rządził jego dostojnikami według swego uznania i jego starszych nauczał mądrości.
4.GÖTZE.1937Aby rozporządzał książętami jego według uznania, i starszych jego mądrości nauczał.
5.CYLKOWAby poddał książęta jego woli swojéj, a starszych jego mądrości nauczał.
6.KRUSZYŃSKIaby kierował książętami według swej woli i starców mądrości nauczał.
7.ASZKENAZY Aby przywiązał książęta jego do duszy swej, zaś starce jego wyuczył mądrości.
8.SZERUDAaby wychowywał książęta jego według swej woli i uczył mądrości starszych jego.
9.TYSIĄCL.WYD1(104:22) by według swej woli kształcił jego dostojników i starców uczył mądrości.
10.TYSIĄCL.WYD5by po swej myśli pouczał jego dostojników, a jego starszyznę uczył mądrości.
11.BRYTYJKAAby szkolił książąt jego według swego uznania I nauczał mądrości starszych jego.
12.POZNAŃSKAby według swej woli rozkazywał książętom, a starszych nauczał mądrości.
13.WARSZ.PRASKAMiał on rozkazywać dowolnie książętom, a starszych uczyć mądrości.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby poddał jego książęta swojej woli, a jego starszych nauczał mądrości.
15.EIB.BIBLIA.2016Mógł karcić książąt zgodnie ze swą wolą, Dworską starszyznę miał uczyć mądrości.