« Psal 105:3 Księga Psalmów 105:4 Psal 105:5 » 

1.WUJEK.1923Szukajcie Pana, a bądźcie umocnieni: szukajcie oblicza jego zawsze.
2.GDAŃSKA.1881Szukajcież Pana i mocy jego; szukajcie oblicza jego zawsze.
3.GDAŃSKA.2017Szukajcie PANA i jego mocy, szukajcie zawsze jego oblicza.
4.GÖTZE.1937Dążcie do Pana i mocy Jego, szukajcie oblicza Jego ustawicznie!
5.CYLKOWBadajcie Boga i wspaniałość Jego, szukajcie oblicza Jego wciąż.
6.KRUSZYŃSKISzukajcie Pana i mocy Jego; i szukajcie bezustannie Jego oblicza.
7.ASZKENAZY Szukajcie Jehowy i mocy Jego, pożądajcie oblicza Jego zawsze,
8.SZERUDASzukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego!
9.TYSIĄCL.WYD1(104:4) Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza.
10.TYSIĄCL.WYD5Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!
11.BRYTYJKASzukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego!
12.POZNAŃSKAMyślcie często o Jahwe i Jego mocy, szukajcie zawsze Jego oblicza.
13.WARSZ.PRASKASzukajcie Pana i potęgi Jego, oblicza Jego zawsze szukajcie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Badajcie WIEKUISTEGO oraz Jego wspaniałość, wciąż szukajcie Jego oblicza.
15.EIB.BIBLIA.2016Szukajcie PANA i Jego mocy, Szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie!