« Psal 105:39 Księga Psalmów 105:40 Psal 105:41 » 

1.WUJEK.1923Żądali i przyleciała przepiórka: i chlebem niebieskim nasycił je.
2.GDAŃSKA.1881Na żądanie ich przywiódł przepiórki, a chlebem niebieskim nasycił ich.
3.GDAŃSKA.2017Na ich żądanie zesłał przepiórki i nasycił ich chlebem z nieba.
4.GÖTZE.1937Domagali się, i przysłał przepiórki i nasycił ich chlebem niebiańskim.
5.CYLKOWZażądano, a przywiódł przepiórki, i chlebem niebios nasycał ich.
6.KRUSZYŃSKIProszono, aby przywiódł przepiórki, i chlebem niebieskim karmił ich.
7.ASZKENAZY Prosili a sprowadził jaskółki i chlebem je niebios nakarmił.
8.SZERUDANa prośbę ich zesłał przepiórki i chlebem niebieskim nasycał ich.
9.TYSIĄCL.WYD1(104:40) Zanieśli prośbę i przywiódł przepiórki, i chlebem ich z nieba nasycił.
10.TYSIĄCL.WYD5Prosili i przywiódł przepiórki, i nasycił ich chlebem z nieba.
11.BRYTYJKAProsili, a On zesłał przepiórki I chlebem niebieskim ich nasycił.
12.POZNAŃSKANa ich prośbę zesłał przepiórki i chlebem z nieba ich karmił.
13.WARSZ.PRASKAGdy go prosili, zesłał im przepiórki i chleba niebieskiego dał im ile chcieli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zażądano – a przyprowadził przepiórki oraz nasycał ich chlebem niebios.
15.EIB.BIBLIA.2016Kiedy prosili, zesłał im przepiórki I ich głód zaspokajał, zsyłając z nieba chleb.