« Psal 105:44 Księga Psalmów 105:45 Psal 106:1 » 

1.WUJEK.1923Aby przestrzegali usprawiedliwienia jego, i o zakonie jego się badali.
2.GDAŃSKA.1881Aby zachowali ustawy jego, a prawa jego przestrzegali. Halleluja.
3.GDAŃSKA.2017Aby zachowywali jego nakazy i przestrzegali jego praw. Alleluja.
4.GÖTZE.1937Aby przestrzegali ustaw Jego i przykazania Jego zachowywali. Alleluja!
5.CYLKOWAby strzegli ustaw Jego, i nauki Jego zachowali. Halleluja.
6.KRUSZYŃSKIAby przestrzegali ustaw Jego i prawa Jego zachowali. Alleluja!
7.ASZKENAZY Aby strzegli praw jego i nauk Jego przestrzegali. Hallelujah.
8.SZERUDAaby strzegli przykazań Jego i przestrzegali wskazań Jego. Alleluja.
9.TYSIĄCL.WYD1(104:45) by strzegli Jego przykazań i prawa zachowywali. Alleluja.
10.TYSIĄCL.WYD5by strzegli Jego przykazań i prawa zachowywali. Alleluja.
11.BRYTYJKAAby przestrzegali ustaw jego I zachowali zakon jego. Alleluja.
12.POZNAŃSKAażeby strzegli Jego nakazów i zachowywali Jego Prawo. Alleluja.
13.WARSZ.PRASKAaby brali je w posiadanie na zawsze i aby strzegli Jego przykazań. Alleluja!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by strzegli Jego ustaw oraz zachowali Jego nauki. HALLELUJA!
15.EIB.BIBLIA.2016By przestrzegali Jego ustaw I trzymali się Jego praw. Alleluja.