« Psal 105:7 Księga Psalmów 105:8 Psal 105:9 » 

1.WUJEK.1923Pamiętał wiecznie na Testament swój: na słowo, które przykazał na tysiąc narodów.
2.GDAŃSKA.1881Pamięta wiecznie na przymierze swoje: na słowo, które przykazał aż do tysiącznego pokolenia;
3.GDAŃSKA.2017Pamięta wiecznie o swoim przymierzu; o słowie, które nakazał po tysiąc pokoleń;
4.GÖTZE.1937Pamięta wiecznie o przymierzu Swojem, o słowie, które przykazał na tysiąc pokoleń,
5.CYLKOWPomny wiecznie przymierza Swojego, słowa które ustanowił tysiącom pokoleń.
6.KRUSZYŃSKIPamięta wiecznie o przymierzu swojem - o słowie, które przykazał aż do tysiącznego pokolenia.
7.ASZKENAZY Wspomniał ku wieczności przymierza Swego słowa, które tysiącznemu zlecił pokoleniu.
8.SZERUDAPamięta wiecznie o przymierzu swoim, o Słowie, które dał tysiącznym pokoleniom,
9.TYSIĄCL.WYD1(104:8) Pamięta On na wieki o przymierzu swoim, o obietnicy danej na tysiąc pokoleń,
10.TYSIĄCL.WYD5Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicę dał dla tysiąca pokoleń.
11.BRYTYJKAPamięta wiecznie o przymierzu swoim,O słowie, które dał tysiącznym pokoleniom,
12.POZNAŃSKAOn pamięta na wieki o swoim Przymierzu, w tysiące pokoleń o danym swym słowie,
13.WARSZ.PRASKAOn zawsze pamięta o swoim przymierzu i o słowach, które przekazał dla tysiąca pokoleń;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiecznie pamięta Swe przymierze; słowa, które ustanowił tysiącom pokoleń.
15.EIB.BIBLIA.2016On zawsze pamięta o swoim przymierzu, O Słowie, które przekazał tysięcznym pokoleniom -