« Joz 12:24 Księga Jozuego 13:1 Joz 13:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jozue stary i zeszłego wieku był, i rzekł Pan do niego: Starzałeś się i długiegoś wieku, ziemia bardzo szeroka została, która jeszcze nie jest losem podzielona.
2.GDAŃSKA.1881I zstarzał się Jozue, a był zeszły w leciech. I rzekł Pan do niego: Tyś się zstarzał, a zszedłeś w leciech, a ziemi zostawa bardzo wiele ku posiadaniu.
3.GDAŃSKA.2017I gdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, PAN powiedział do niego: Zestarzałeś się i posunąłeś się w latach, a pozostało jeszcze dużo ziemi do zdobycia.
4.CYLKOWGdy tedy zestarzał się Jozue i zaszedł w lata, rzekł doń Wiekuisty: Oto zestarzałeś się i zaszedłeś w lata, ale ziemi pozostała jeszcze część znaczna bardzo, aby ją wziąć w posiadanie.
5.KRUSZYŃSKIGdy Jozue zestarzał się i zaszedł w lata, rzekł Bóg do niego: "Tyś zestarzał się i zaszedłeś w lata, a pozostaje bardzo wielki kraj, aby go zdobyć.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, rzekł Pan do niego: Jesteś stary, w podeszłym wieku, a pozostał jeszcze znaczny kraj do zdobycia.
7.BRYTYJKAKiedy Jozue się zestarzał i był w podeszłym wieku, rzekł Pan do niego: Ty się zestarzałeś i jesteś w podeszłym wieku, a pozostało jeszcze bardzo wiele ziemi do objęcia w posiadanie.
8.POZNAŃSKAGdy Jozue zestarzał się już i posunął w latach, rzekł Jahwe do niego: Oto stary już jesteś i podeszły wiekiem, a jeszcze wielka część kraju nie została zdobyta.
9.WARSZ.PRASKAKiedy Jozue się zestarzał i był już podeszły w latach, powiedział do niego Jahwe: Zestarzałeś się, jesteś już podeszły w latach, a tu jest jeszcze jeden wielki kraj do zdobycia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Jezus, syn Nuna, się zestarzał, posuwając się w latach, WIEKUISTY do niego powiedział: Zestarzałeś się oraz posunąłeś się w latach, a pozostała jeszcze bardzo znaczna część ziemi, aby ją wziąć w posiadanie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, PAN powiedział do niego: Zestarzałeś się, jesteś w podeszłym wieku, a do przejęcia zostało wciąż bardzo wiele ziemi.