« Joz 13:10 Księga Jozuego 13:11 Joz 13:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Galad i granice Gessury i Machaty, i wszystkę górę Hermon, i wszystek Bazan aż do Salecha:
2.GDAŃSKA.1881Także Galaad, i granice Gessurytów, i Machatytów, i wszystkę górę Hermon, i wszystko Basan aż do Salecha;
3.GDAŃSKA.2017Także Gilead i obszar Geszurytów i Maakatytów, całą górę Hermon i cały Baszan aż do Salka;
4.CYLKOWNastępnie Gilead i dziedzinę Geszurytów i Maachitów i całą górę Hermon, i wszystek Baszan aż do Salchy,
5.KRUSZYŃSKIi Galaad i obszar Geszurejczyków i Maakhatczyków, całą 'gorę Hermon i cały Baszan aż do Salka;
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie Gilead i krainę Geszurytów i Maakatytów z całym łańcuchem gór Hermonu i całym Baszanem aż do Salka;
7.BRYTYJKAI Gilead oraz obszar Geszurytów i Maachatytów, całe pasmo górskie Hermon i cały Baszan aż po Salcha,
8.POZNAŃSKADalej Gilead i okręg Geszurytów oraz Maakatytów, całe [pasmo] gór Chermon i cały Baszan aż do Salka;
9.WARSZ.PRASKAwreszcie Gilead i krainę Geszurytów i Maakatytów z całym łańcuchem gór Hermonu i Baszanem aż do Salka,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie Gilead oraz granice Geszurytów i Maachitów; całą górę Hermon i cały Baszan aż do Salchy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDalej: Gilead, obszar Geszurytów i Maakitów, całe pasmo górskie Hermonu, cały Baszan aż po Salcha,