« Joz 13:11 Księga Jozuego 13:12 Joz 13:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystko królestwo Og w Bazan, który królował w Astaroth i Edraj: on był z szczątku Raphaim, i pobił je Mojżesz i wygładził.
2.GDAŃSKA.1881Wszystko królestwo Oga w Basan, który królował w Astarot, i w Edrej; ten był pozostał z Refaimitów, a pobił je Mojżesz i wygładził je.
3.GDAŃSKA.2017Całe królestwo Oga w Baszanie, który królował w Asztarot i w Edrei; był on ostatnim z Refaitów, których Mojżesz pobił i wypędził.
4.CYLKOWCałe królestwo Oga w Baszanie, który w Edrei i w Asztaroth panował. Pozostał on ze szczątków Refaidów, których Mojżesz pokonał i wypędził.
5.KRUSZYŃSKIcałe królestwo Oga w Baszanie, który królował w Asztaroth i w Edreji - on pozostał ze szczątków z Refaitów. Mojżesz ich pobił i wypędził ich.
6.TYSIĄCL.WYD5a w Baszanie całe królestwo Oga, który panował w Asztarot i w Edrei i był ostatnim potomkiem Refaitów. Mojżesz zwyciężył ich i wydziedziczył.
7.BRYTYJKACałe królestwo Oga w Baszanie, który panował w Asztarot i w Edrei; on jeden ocalał z rodu olbrzymów. Tych Mojżesz pobił i wypędził.
8.POZNAŃSKAcałe królestwo Oga w Baszanie, który panował w Asztarot i w Edrei, a był ostatnim potomkiem Refaitów. Tych właśnie [królów] pokonał i wypędził Mojżesz.
9.WARSZ.PRASKAw Baszanie zaś – całe królestwo Oga, który panował w Asztarot i w Edrei, będąc ostatnim spośród Refaitów. Wszystkich pokonał Mojżesz i usunął z ich ziemi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W Baszanie całe królestwo Oga, który panował w Edrei i w Asztaroth. On pozostał ze szczątków Refaidów, których Mojżesz pokonał oraz wypędził.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITcałe królestwo Oga w Baszanie, który panował w Asztarot i w Edrei, a należał do ostatnich Refaitów. Tych Mojżesz pobił i wydziedziczył.