« Joz 13:12 Księga Jozuego 13:13 Joz 13:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nie chcieli synowie Izraelowi wytracić Gessury i Machaty: i mieszkali między Izraelem aż do dnia dzisiejszego,
2.GDAŃSKA.1881Ale nie wygnali synowie Izraelscy Gessurytów i Machatytów; przetoż mieszkał Gessur i Machat w pośród Izraelczyków aż do dnia tego.
3.GDAŃSKA.2017Lecz synowie Izraela nie wypędzili Geszurytów i Maakatytów, dlatego Geszuryci i Maakatyci mieszkają pośród Izraelitów do dziś.
4.CYLKOWNie wypędzili jednak synowie Israela Geszurytów i Maachitów i tak utrzymali się Geszuryci i Maachici wpośród Israelitów aż po dzień dzisiejszy.
5.KRUSZYŃSKINie wypędzili jednak synowie Izraela Geszurytów i Maakhatytów z miasta Geszur i Maakhath w pośrodku Izraela aż do dnia dzisiejszego.
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz Izraelici nie wypędzili Geszurytów i Maakatytów, dlatego Geszuryci i Maakatyci utrzymali się wśród Izraela aż do dnia dzisiejszego.
7.BRYTYJKALecz synowie izraelscy nie wypędzili Geszurytów i Maachatytów, tak że Geszuryci i Maachatyci mieszkają między Izraelitami aż do dnia dzisiejszego.
8.POZNAŃSKAIzraelici nie wypędzili jednak Geszurytów i Maakatytów i dlatego zachowali oni swoje siedziby pośród Izraelitów aż po dzień dzisiejszy.
9.WARSZ.PRASKANie usuwali jednak synowie Izraela ani Geszurytów, ani Maakatytów: Geszuryci i Maakatyci aż po dzień dzisiejszy mieszkają wśród Izraelitów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak synowie Israela nie wypędzili Geszurytów i Maachitów; tak Geszuryci i Maachici utrzymali się wśród Israelitów aż po dzisiejszy dzień.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz synowie Izraela nie wydziedziczyli Geszurytów i Maakitów, tak że Geszuryci i Maakici mieszkają pośród Izraela aż do dnia dzisiejszego.