« Joz 13:13 Księga Jozuego 13:14 Joz 13:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz pokoleniu Lewi nie dał osiadłości: ale obiaty i ofiary Pana, Boga Izaelskiego, to jest dziedzictwo jego, jako mu powiedział.
2.GDAŃSKA.1881Tylko pokoleniu Lewi nie dał dziedzictwa; ofiary ogniste Pana Boga Izraelskiego są dziedzictwem jego, jako mu powiedział Bóg.
3.GDAŃSKA.2017Tylko pokoleniu Lewiego nie dał dziedzictwa; ofiary spalane dla PANA, Boga Izraela, są jego dziedzictwem, jak mu Bóg powiedział.
4.CYLKOWTylko pokoleniu Lewi nie udzielił dziedzictwa - ogniowe ofiary Wiekuistego, Boga Israela - oto dziedzictwo jego, jak zapowiedział mu.
5.KRUSZYŃSKILecz pokolenie Lewiego było jedyne, któremu nie dał dziedzictwa; ofiary całopalne Jahwe, Boga Izraelowego, one to są jego dziedzictwem, jako mu oznajmił.
6.TYSIĄCL.WYD5Tylko pokoleniu Lewiego nie dano żadnego dziedzictwa; ofiary spalane dla Pana, Boga Izraela, są jego dziedzictwem, jak to On sam oznajmił.
7.BRYTYJKATylko plemieniu Lewiego nie dał dziedzictwa; ofiary ogniowe składane Panu, Bogu Izraela, są jego dziedzictwem, jak mu to powiedział.
8.POZNAŃSKATylko pokoleniu Lewiego nie przydzielono żadnego dziedzictwa; ofiary bowiem całopalne dla Jahwe, Boga Izraela, są jego dziedzictwem, jak im to sam powiedział.
9.WARSZ.PRASKATylko pokoleniu Lewiego nie przydzielił Mojżesz żadnego dziedzictwa. Jego dziedzictwem są ofiary spalane na cześć Jahwe, Boga Izraela, zgodnie z tym, co oznajmił mu [pokoleniu Lewiego] Mojżesz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nie przydzielił dziedzictwa pokoleniu Lewi, gdyż ogniowe ofiary WIEKUISTEGO, Boga Israela – oto jego dziedzictwo, tak jak mu zapowiedział.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTylko plemieniu Lewiego Mojżesz nie dał dziedzictwa. Jego dziedzictwem są wdzięczne dary składane PANU, Bogu Izraela - one są jego dziedzictwem, jak mu to zapowiedział.