« Joz 13:18 Księga Jozuego 13:19 Joz 13:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Karyathaim, i Sabama, Sarathasar na górze doliny.
2.GDAŃSKA.1881I Karyjataim, i Sebama, i Saratasar na górze w dolinie;
3.GDAŃSKA.2017Kiriataim, Sibma i Seret-Haszszachar na górze w dolinie;
4.CYLKOWKirjathaim, Sybma, Cereth Haszachar na górze wznoszącej się w kotlinie.
5.KRUSZYŃSKIKirjathaim, Sibma, CerethHaszszahar na górze w kotlinie,
6.TYSIĄCL.WYD5Kiriataim, Sibma, Seret-Haszszachar na pogórzu doliny,
7.BRYTYJKAKiriataim, Sibma, Zeret-Haszszachar na wzgórzu w tej równinie
8.POZNAŃSKAKirjatajim, Sibma, Ceret-Haszszachar na górze i na dolinie,
9.WARSZ.PRASKAKiriataim, Sibma, Seret–Haszszachar na wzniesieniu równiny,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kirjathaim, Sebma i Cereth Haszachar, na górze wznoszącej się w kotlinie;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKiriataim, Sibmę, Seret-Haszachar na wzgórzu w dolinie,