« Joz 13:1 Księga Jozuego 13:2 Joz 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To jest wszystka Galilea, Philisthyim i wszystka Gessury.
2.GDAŃSKA.1881Tać jest ziemia, która pozostawa: Wszystkie granice Filistynów, i wszyscy Gessurytowie,
3.GDAŃSKA.2017Oto ziemia, która pozostała: wszystkie okręgi Filistynów i Geszurytów;
4.CYLKOWOto ziemia jeszcze pozostała: wszystkie okręgi Filistynów i cały Geszur,
5.KRUSZYŃSKITen kraj pozostaje: Wszystkie okręgi Filistynów i wszystkie Geszurejczyków,
6.TYSIĄCL.WYD5Oto ten kraj pozostaje: wszystkie okręgi Filistynów i cały Geszur,
7.BRYTYJKATa ziemia jeszcze pozostała: wszystkie okręgi Filistynów oraz Geszurytów,
8.POZNAŃSKAOto ziemia, która pozostała do zdobycia: wszystkie okręgi Filistynów oraz cały kraj Geszurytów,
9.WARSZ.PRASKAOto ziemie, które należy jeszcze zdobyć: całe królestwo Filistynów i cały Geszur,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto ziemia, która jeszcze pozostała: Wszystkie okręgi Pelisztinów i cały Geszur,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOto ziemia do wzięcia: wszystkie okręgi Filistynów i wszyscy Geszuryci,